Ik en mijn ikken……..De voice dialogue

Tijdens coachtrajecten blijkt vaak dat het veel moeilijker is dan we denken om gewoontes en patronen te veranderen. Patronen zijn vaak gekoppeld aan bepaalde overtuigingen die je ooit veiligheid en zekerheid verschaften. Besluiten nemen we vaak na beraad met onszelf. Ook schatten we situaties in vanuit eerdere ervaringen en beraad met onszelf hoe we er deze keer mee om zullen gaan. Wat maakt nu dat je ervoor kiest te handelen zoals je gewend bent of juist de nieuwe uitdaging aan te gaan?

De Voice Dialogue is een mooie en effectieve methode om mensen te begeleiden bij het beter leren kennen van hun innerlijke drijfveren en motieven. Het bied een zorgvuldige, liefdevolle en diepgaande manier om meer kanten van jezelf beter te leren kennen, je te ontwikkelen en te groeien als mens en als professional. Het zorgt voor inzicht, waardoor mensen effectiever en bewuster sturing kunnen geven aan hun eigen handelen.

In de jaren 70 is de Voice Dialogue- methode ontwikkeld door twee Amerikaanse psychologen, Hal en Sidra Stone.  De methode gaat er van uit dat elke persoonlijkheid, ik dus, bestaat uit een uitgebreide waaier van verschillende sub persoonlijkheden, de ikken.  Denk hierbij aan bijvoorbeeld de perfectionist, de zorgzame, de beschermer, de doordouwer, de controlehouder, het kwetsbare kind, de genieter, de avonturier, de behager, de innerlijke criticus, het ondeugende kind enzovoort….

De methode laat ervaren hoe je gestuurd word door verschillende en vaak tegenstrijdige interne kanten, de ikken. Sommige van die kanten zijn dagelijks in ons aan het woord en hebben veel invloed op hoe wij ons gedragen. Zo hebben veel mensen bijvoorbeeld een stevige perfectionist of een drammer in zichzelf ontwikkeld, terwijl andere ikken ook deel uitmaken van onze persoonlijkheid maar nauwelijks of geen rol spelen. Elke “ik” heeft een belangrijke en vaak beschermende functie in ons leven met eigen verlangens of angsten.

Het mooie van de methode is dat je leert vanuit een helicopterview, zonder te oordelen, naar je ikken te kijken. Tijdens de oefeningen geef je iedere “ik” een fysieke plaats en je ontdekt wat zijn kwaliteiten zijn, waarom hij gekomen is, wanneer hij is ontstaan in je leven en op welke manier hij je kwetsbaarheid beschermt. Hoe beter we al onze ikken leren kennen, hoe meer zicht we krijgen op ons functioneren. Niet alleen vergroot het onze zelfkennis, maar we hebben hierdoor ook de mogelijkheid om op andere manieren om te gaan met het leven en de situaties waar we mee te maken krijgen. Je leert dat je kunnen afstappen van automatismen en je leven wordt niet langer geleid door de ikken. Je komt tot bewuste keuzes die je kwetsbaarheid op een efficiëntere manier beschermt en voelt je krachtiger bij de beslissingen die je neemt.

Laat je uitdagen in gesprek te gaan met je ikken en nemen de tijd om kennis te maken!

Alpenweide 420
5022 LX Tilburg