Interim Management

Vanuit Focus2me vind ik het belangrijk als interim manager laagdrempelig te zijn en rust te brengen in een organisatie. Daarbij vind ik het belangrijk aan te sluiten bij uw organisatie en U te ontzorgen.

Met ruim 20 jaar ervaring in verschillende leidinggevende functies in het middenkader en hoger management ben ik inzetbaar als manager (leidinggevende/ teamcoach). Ervaren met veranderende visies en kaders in een organisatie en deze vertalen naar strategische plannen, implementeren en borgen.

Ik ben professioneel, gedreven, slagvaardig, verbindend en ervaren in het omgaan met weerstanden. Ik weet weerstand om te buigen zodat medewerkers weer in hun kracht komen door ze verantwoordelijkheid te geven en te laten nemen. Ik breng teams in beweging door samen te kijken hoe ze hun werk zo vorm kunnen geven dat er excellente zorg en dienstverlening geboden kan worden binnen de financiële kaders.  Hierbij heb ik niet alleen aandacht voor de korte(re)-termijnbelangen (operationeel/tactisch), maar ook voor de langetermijnbelangen (strategisch).

Als Interim-manager ben ik in mindere mate verbonden met (de geschiedenis van) de organisatie. Ik heb eerder een helicopterview en kan daarom sneller een verstandig beleid voeren met oog voor de bedrijfscultuur en makkelijker moeilijke beslissingen nemen in het belang van de organisatie.

Werkenergieanalyse®

Indien er behoefte is een team of bedrijfsonderdeel op korte termijn beter in beeld te krijgen kan ik de Werkenergieanalyse® uitvoeren, waardoor het mogelijk is snel inzicht te krijgen in het niveau van toewijding, vitaliteit, betrokkenheid en daardoor duurzame inzetbaarheid. Als nulmeting voor de interim opdracht die gerealiseerd moet worden, geeft de analyse duidelijke input waar knelpunten zitten en veranderprocessen snel ingezet kunnen worden.

Beschikbaarheid

Ik ben altijd beschikbaar voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek waarin we kunnen bespreken wat de vraag is vanuit uw organisatie en of ik daar de juiste persoon voor ben.

Alpenweide 420
5022 LX Tilburg