Werkenergieanalyse

De Werkenergieanalyse® is een tool voor organisaties die inzicht willen krijgen in het niveau van toewijding, vitaliteit, betrokkenheid en daardoor duurzame inzetbaarheid van teams en individuele medewerkers.

De Werkenergieanalyse® geeft inzicht in de belangrijke zaken op zowel organisatie- en functieniveau, waardoor er met de analyse effectieve trainingen of een coachtraject ingezet kan worden.

Werkgevers

Door de vergrijzing en krimpende arbeidsmarkt is het behouden van vitale en gemotiveerde medewerkers steeds belangrijker. De Werkenergieanalyse® kan de energie- en stressbronnen binnen uw organisatie in kaart brengen, die van invloed zijn op de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.

De Werkenergieanalyse® kan ingezet worden als nulmeting voor optimalisatie van de individuele en teamprestatie. Het resultaat van de ingezette verbeteracties kunt u met een eindmeting inzichtelijk maken.

De analyse kan ook ingezet worden bij team coaching, vergroten van eigenaarschap en zelfsturing, voorkomen van burn out en bore out, jobcrafting, loopbaanvraagstukken, re-integratie en mobiliteitsbevordering.

De Werkenergieanalyse® is inzetbaar in alle branches en toepasbaar van LBO tot en met WO werk- en denkniveau.  De Werkenergieanalyse® is er in drie varianten: een vragenlijst voor werknemers in loondienst, een vragenlijst voor een ondernemer zonder personeel en een vragenlijst voor een ondernemer met personeel.

De Werkenergieanalyse® geeft de werkgever inzicht in alle facetten die in werksituaties relevant zijn voor bevlogenheid en goed functionerende medewerkers;

 • Is er onvrede over de cultuur?
 • Is er te veel of te weinig verantwoordelijkheid?
 • Staat de verstandhouding t.o.v. de leidinggevende onder druk?
 • Staat de verstandhouding t.o.v. de collega’s onder druk?
 • Past het takenpakket bij de talenten en drijfveren?
 • Welke opleidingsbehoefte is aanwezig?
 • Is de werkdruk passend?

Belangrijk is te weten dat bevlogen medewerkers zorgen voor 12% minder verzuim, 12% meer omzet en 18% meer klanttevredenheid!

De Werkenergieanalyse® staat geregistreerd in de Toolbox Duurzame Inzetbaarheid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De individuele medewerker

De Werkenergieanalyse® geeft inzicht in jouw energie- en stressbronnen en je krijgt helder wat je echt anders wilt in je werk. Door het maken van deze analyse zie je waar jij zelf wel of geen invloed op hebt. Zo kun je zelf de regie van je eigen loopbaan weer in handen nemen en weer vanuit je energie gaan werken!

Je kunt het inzetten als voorbereiding op je persoonlijk ontwikkel- of functioneringsgesprek, het opstellen van je Persoonlijk Ontwikkelplan (POP). Daarnaast als loopbaanadvies om je doorgroei wensen, opleidingsbehoeften of ontwikkelwensen in je functie in kaart te brengen, bij stressklachten of zelfs dreigende burnout, de keuze om wel of niet te blijven en als terugblik op de ‘oude’ functie bij Outplacement.

Met de uitkomsten kan je met je leidinggevende of HR manager in gesprek te gaan over jouw functie en toekomst. Zo heb je een gedegen rapport én plan waarmee je zelf de touwtjes in handen neemt om meer plezier, voldoening en energie uit je werk te halen!

Ook bied ik de mogelijkheid in een 3-weg gesprek met de leidinggevende het persoonlijk prioriteitenplan door te nemen en de vervolgstap van loopbaancoaching te bespreken.

Hoe werkt de Werkenergieanalyse®?

Het instrument bestaat uit drie onderdelen:

 1. Een online vragenlijst. De individuele medewerker vult een vragenlijst in, die gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek.
 2. De werknemer ontvangt een persoonlijke rapportage met diverse scores op het gebied van stress, energie en betrokkenheid.
 3. Er vindt een persoonlijk coachgesprek plaats met een onafhankelijke coach. In het coachgesprek worden de resultaten besproken, achterhalen we de oorzaken en stellen actiepunten op. In een Persoonlijk Prioriteitenplan wordt vastlegt welke vervolgstappen moeten worden ondernomen op de besproken doelgebieden.

De kosten van de Werkenergieanalyse®

De opbrengsten wegen zeker op tegen de kosten. De investering voor de Werkenergieanalyse is slechts € 495,00 excl. btw. Bij afname van Werkenergieanalyses voor meer dan 50 medewerkers geldt een groepskorting.

De Werkenergieanalyse® is gebaseerd op:

 • Positieve psychologie
 • Bevlogenheidsonderzoek door Arnold Bakker – Erasmus Universiteit Rotterdam (10.000 mensen)
 • Flow door Mihaly Csikszentmihalyi
 • 7 Eigenschappen van Covey
 • 80/20 regel van Pareto
Alpenweide 420
5022 LX Tilburg