Privacyverklaring

Versie:  24 oktober 2018

Bedankt voor je bezoek aan mijn website www.focus2me.nl.

Bij interesse in een coachtraject en/of training doe je een aanvraag via e-mail of telefonisch voor informatie of het maken van een afspraak. Daarbij laat je online sporen en/of persoonlijke gegevens achter. Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen. Als onderneming ben ik verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd.

Dat staat verwoord in deze privacyverklaring.

De persoonsgegevens die wij verwerken;

Focus2me verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Over welke persoonsgegevens gaat het precies?

Doordat je de website bezoekt en/of gebruikt maakt van de diensten van Focus2me, worden je persoonsgegevens verwerkt. Hieronder vallen ook de gegevens welke je  actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en via de telefoon. Dit zijn voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, ofwel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over je activiteiten op de website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@focus2me.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld. Uiteraard. Als je via e-mail informatie of een sessie aanvraagt, gebruik ik je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, verlaat mijn mailbox niet. Over dat alles hieronder in detail meer.

Waarom worden je gegevens opgevraagd?

Om contact met je op te nemen en om de dienstverlening uit te kunnen voeren. Ik gebruik je naam en contactgegevens om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de begeleiding of training gerelateerde zaken. Telefonisch gedeelde informatie wordt niet schriftelijk vastgelegd. Je gegevens worden tevens verwerkt om je te informeren over mijn bedrijfsactiviteiten en om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.

Wat gebeurt er niet met je gegevens?

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van de mens).

Worden je gegevens met derden gedeeld?

Focus2me verstrekt uitsluitend aan derden gegevens als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting:

  • Bank, vanwege de verwerking van betalingen
  • Belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
  • Websitehoster, voor de opslag van gegevens uit e-mails
  • Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website

Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

Wat gebeurt er terwijl je surft?

Focus2me gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics – op privacy–vriendelijke wijze.

Daarmee wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google Analytics vind je hun privacybeleid met meer informatie. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier heb ik geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Focus2me en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Focus2me een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@focus2me.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Focus2me wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Focus2me neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Focus2me via tot stand komt. Er is een uitzondering: net als elke ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren. Klopt er niets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen? Neem dan contact op en we bespreken samen de mogelijkheden.

Heb je tips, vragen of andere feedback?

Focus2me

www.focus2me.nl